Mitä kunto- ja retkisoutajan on hyvä tietää ravinnosta

18.tammikuu 2016

Vanha viisaus sanoo: ”Ihminen ei elä syödäkseen, vaan syö elääkseen”. Tämä sanonta on syytä muistaa pohdittaessa ravinnon tarkoitusta. Ravinnon päätehtävinä ovat energiatarpeen tyydyttäminen sekä kehon rakennusaineiden tuottaminen. Liikkuvan ihmisen ravinnon on lisäksi tuettava ruumiillisen suorituskyvyn kehitystä ja edistettävä sekä nopeutettava palautumista liikunta- ja urheilusuorituksen jälkeen. Terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkitys pyrittäessä korkeaan henkiseen ja ruumiilliseen suorituskykyyn on ensiarvoisen tärkeä yhdessä säännöllisen harjoittelun kanssa.
Lue lisää Ohjeista…