Hyvä terveys muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Niitä kaikkia voi parantaa kirkkovenesoudulla nauttien meri- tai järviluonnosta hyvässä seurassa. Kirkkovenesoutu on monipuolista liikuntaa, joka harjoittaa sekä sydän- että verenkiertoelimistöä kuin myös selän ja hartiaseudun lihaksistoa. Samalla se vahvistaa hengitykseen tarvittavia lihaksia.
Lue lisää…


Mitä kunto- ja retkisoutajan tulee tietää ravinnosta

Vanha viisaus sanoo: ”Ihminen ei elä syödäkseen, vaan syö elääkseen”. Tämä sanonta on syytä muistaa pohdittaessa ravinnon tarkoitusta. Ravinnon päätehtävinä ovat energiatarpeen tyydyttä-minen sekä kehon rakennusaineiden tuottaminen. Liikkuvan ihmisen ravinnon on lisäksi tuettava ruumiillisen suorituskyvyn kehitystä ja edistettävä sekä nopeutettava palautumista liikunta- ja urheilusuorituksen jälkeen. Terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkitys pyrittäessä korkeaan henkiseen ja ruumiilliseen suorituskykyyn on ensiarvoisen tärkeä yhdessä säännöllisen harjoittelun kanssa.
Lue lisää…


Miten valmistaudut pitkäkestoiseen soutusuoritukseen?

Urheilusuorituksen kestosta ja tehosta riippuen muodostuvat eri lajien suorituskykyä rajoittavat tekijät hyvin erilaisiksi.

Useita tunteja kestävissä suorituksissa, kuten kunto- ja retkisoututapahtumissa, nousee aerobisen, hapen avulla tapahtuvan energiantuoton tehokkuuden ohella suorituskykyä eniten rajoittavaksi tekijäksi energian, ensisijaisesti lihaksiin ja maksaan varastoituneen glykogeenin, riittävyys.
Lue lisää…


Ohjeita perämiehelle

Kirkkoveneen perämies on ainoa joka on veneessä kasvot menosuuntaan ja siksi hänen tehtävänään on johtaa venekuntansa toimintaa vesillä. Ei siis ole tuulesta temmattua väittää että Perämies on POMO.
Lue mitkä ovat perämiehen tehtävät ja vastuut…