Perämies

  • on vähintään 15 vuotta täyttänyt
  • osaa lukea karttaa ja noudattaa järjestäjien antamia reittiä koskevia ohjeita
  • johtaa venekuntansa toimintaa vesillä
  • suorittaa kaikissa oloissa asianmukaista näkö- ja kuulotähystystä
  • opettaa soutajat pysäyttämään veneen
  • opettaa soutajat avustamaan jyrkissä käännöksissä.

Esim. jyrkkä käännös menosuunnassa vasempaan:
Komento ”oikea soutaa, vasen huopaa”

 • ei ole vesillä ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen
 • huolehtii, että kaikki soutavat samaan tahtiin
 • Perämiehen vastuu rinnastetaan pienveneen kuljettajan vastuuseen.
 • osallistuu järjestäjien ennen tapahtumaa pitämään kipparien kokoukseen
 • toimittaa järjestäjille soutajien nimilistan
 • antaa matkapuhelinnumeronsa järjestäjille
 • huolehtii, että veneilyliivit pidetään päällä järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti

Perämies vastaa

 • että soutajat ovat tapahtuman edellyttämässä kunnossa
 • veneen siisteydestä soudun jälkeen

Toimenpiteet ohitus- ja kohtaamistilanteissa

 • kirkkoveneellä on väistämisvelvollisuus suurempiin aluksiin nähden
 • johdossa olevalla veneellä on oikeus valita ajolinjansa
 • ohittava vene on väistämisvelvollinen
 • ohitustilanne on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen
 • kahden veneen kohdatessa molemmat veneet suuntaavat oikealle niin, että sivuttavat toisensa vasen sivu vasenta sivua vastaan
 • kahden veneen suuntien leikatessa on vasemmalta tulevan väistettävä oikealta tulevaa venettä
 • Katso lisää väistämisvelvollisuudesta Täältä

<<< Takaisin