Sulkavan Suursoudut v. 2011 Suomi Vesille ja kansallisen soutupäivän päätapahtuma

25.maaliskuu 2011

Sulkavan Suursoudut on valittu vuoden 2011 Suomi Vesille kampanjan päätapahtumaksi. Samalla tapahtumalle on annettu ensimmäisen kerran kansallisen soutupäivän päätapahtuman status. Sulkavan Suursoudut ovat suomalaisen soutukulttuurin ja puuveneveiston kehittäjä ja ylläpitäjä

Ilman Sulkavaa Suomessa ei varmasti olisi niin montaa soututapahtumaa, kuin nyt on. Sulkavan Suursoudut on tehnyt määrätietoista työtä suomalaisen soutukulttuurin edistämiseksi ja puuveneentekotaidon ylläpitämiseksi. Jo yksistään näillä perusteilla oli luontevaa myöntää vuoden 2011 Suomi Vesille kampanja päätapahtuman tunnus Sulkavalle.

Tänä vuonna järjestetään ensimmäisen kerran kansallinen soutupäivä. Tämän vuosittain toistuvan soutupäivän päätapahtuma on niin ikään Sulkavan Suursoutujen yhteydessä. Jatkossa onkin tarkoitus kansallisen soutupäivän päätapahtuma pitää Suomi Vesille kampanjan päätapahtuman yhteydessä.

Myös Joensuun jokisoutu, Mommilanjärvensoutelu,  Tahkon soutu ja melonta sekä HiijenSoutu & Melonta ovat tänä vuonna mukana Suomi vesille kamppanjassa.

Kampanjan päämääränä on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallista vesillä liikkumista. Kampanja on järjestyksessään jo seitsemäs ja siitä on vähin erin muodostumassa jokavuotinen vesiliikunta- ja turvallisuustapahtuma.

Kampanja tarjoaa kansalaisille tietoa eri vesiliikuntalajeista ja vesiturvallisuudesta. Tavoitteena on innostaa mahdollisimman monia aloittamaan uusi terveellinen ja hauska harrastus turvallisesti.